ثبت نام تراکت پخش کن

 

پخش تراکت بصورت کنتراتی میباشد. دستمزد پخش از 150 هزار تا 200 هزار تومان با صاحبان تراکت صحبت شده که با توجه به اندازه و کاغذ تراکت متغیر هست. تمام دستمزد به خودتان تعلق میگیرد و ما هیچگونه پورسانتی از دستمزد شما نمیگیریم. دستمزد پخش را بعد از کار، از صاحبان تراکت میگیرید.

تمام امور کاری شما بعد از معرفی شما به صاحبان تراکت و کسب و کار، با آنان خواهد بود. پخش تراکت همونجوری که مد نظر صاحبان تراکت هست، پخش شود. در صورت چسباندن به دیوارها سعی شود در خیابان های فرعی و کوچه ها انجام شود تا شهرداری گیر ندهد. تهیه چسب بر عهده خود صاحبان تراکت خواهد بود.

بعد از هماهنگی با شما جهت پخش و معرفی شما به صاحب تراکت، شما موظف به انجام پخش در زمان مشخص شده هستین. اگر بدقولی کنید یا کار پخش را درست انجام ندهید، ثبت نام شما باطل میشود و دیگر کار به شما داده نمیشود.